Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety  v Košiciach

Fotogaléria neobsahuje žiadne foto...