Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety  v Košiciach

Riaditeľka ŠI

PhDr. Eva Lakatošová 

 

Vychovávateľky: 

PhDr. Anna Zubková - sr. Školastika,OSU

Mgr. Mária Čonková

Mgr. Ľudmila Sokolová - sr. Faustína, OSF

 

Pomocné vychovávateľky:

Alžbeta Pitoráková

 

Fotogaléria neobsahuje žiadne foto...