Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety  v Košiciach

Svätá Alžbeta

Svätá Alžbeta je patrónkou nielen mesta Košíc, ale aj nášho internátu. Spoločným slávením sv. omše sme si pripomenuli túto osobnosť, ktorá nám môže byť vzorom služby pre chudobných, chorých, ale aj pre blížneho, ktorý je vedľa mňa. Svojim životom nám ukázala kresťanské hodnoty v konkrétnych skutkoch, ktoré konala.

 

Sviečka za nenarodené deti

Zapálením sviečky a modlitbou za nenarodené deti, sme si pripomenuli hodnotu ľudského života. Modlíme sa nielen za nenarodené deti, ale aj za rodičov týchto detí  

      

 

Z našich rozhovorov...

Vo vzájomných diskusiách sme debatovali..., ale aj o efektívnom spôsobe učenia sa, prípravy do školy.

                     

 

Niečo z kreatívneho  sveta

V tomto mesiaci sa mali dievčatá možnosť zapojiť sa do súťaže o vyrobenie záložky do knihy. Fantázii sa hranice nekládli. Odmenou im bolo tričko s ručne napísaným citátom a logom nášho internátu.

Sladké tvorenie

V rámci prípravy ku sviatku sv. Jána Pavla II sme prispeli k občerstveniu prípravou sladkých jednohubiek.

Mesiac október

Mesiac október je špecifickým mesiacom modlitby ruženca. Aj my sme sa pridali k tejto modlitbe ruženca v Dóme sv. Alžbety. V internáte sme mali animovanú večernú adoráciu. Touto adoráciou nás sprevádzal vdp. Byčánek. Spev, hudbu si pripravili naše dievčatá. Mesiac sme ukončili svätou omšou ku sviatku sv. Jána Pavla II.

  

  

                      

Imatrikulácia

Ani v tomto roku nechýbala tradičná imatrikulácia. Žiačky zo žiackej samosprávy pripravili zábavnou formou predstavenie nových žiačok v internáte.

     

     

 
Dóm svätej Alžbety

Náš školský internát sa nachádza v centre Košíc. Je výbornou príležitosťou na spoznanie histórie a kultúrnych pamiatok v Košiciach. Začali sme návštevou Dómu svätej Alžbety. Tu sme si pod odborným vedením vypočuli zaujímavé príbehy a históriu tohto významného miesta.

                 

Svätá omša, modlitba chvál

Pri svätej omši a modlitbe chvál sme prosili o požehnanie a potrebnú silu zvládať nielen školské povinnosti, ale aj situáciu a čas, v ktorom žijeme. A zároveň ďakovali, že sme sa mohli stretnúť a začať tento nový školský rok aj napriek rôznym opatreniam.

   

 

  

Začiatok nového školského roka

Letné prázdniny utiekli ako voda. Ani sme sa nenazdali a už sme otvárali brány školského internátu. Prvé dni sa niesli vo víre vzájomných rozhovorov. Pre novo ubytované dievčatá to boli aj dni nabité novými informáciami. So žiačkami sme prešli vnútorným poriadkom školského internátu.

    

Záver školského roka

Záver školského sme si naplno užili. Svätou omšou sme ďakovali za milosti tohto školského roka. Po čase strávenom doma sme mohli byť spolu aspoň posledné dva mesiace. Školský rok sme ukončili súťažami, hrami na dvore a dobrou špekáčkou. A hlavne dobrou zábavou a náladou. Ďakujeme aj naším bývalým internátničkám za ich pomoc pri špekáčkach a za návštevy, ktoré prijali pozvanie.

 

    Letné kino

Horúce dni nás vylákali vonku na dvor. Tak sme strávili príjemné chvíle pri filme na dvore pod nočnou oblohou.

      

Modlitba v živote človeka

Priateľstvá si budujeme vzájomnými vzťahmi. Spoločne strávime čas, stretávame sa... Tak je to aj s modlitbou. Je to vzťah, ktorý si vytvárame s Bohom. "Štúdiom kníh sa hľadá Boh, modlitbou sa nachádza." (Ch. de Foucauld)

Liga proti rakovine

Neleňošili sme a zapojili sme sa do výzvy vyrobiť narcis.

          

 

Vianočná pošta

Zapojili sme sa do písania vianočnej pošty pre starkých v domovoch dôchodcov.  

Imatrikulácia prváčok

Imatrikulačný sľub

Sľubujeme pred týmto slávnostným zhromaždením,

že pre náš internát  budeme iba potešením.

Vychovávateľky  budeme vždy počúvať,

pred  internátom nebudeme zbytočne postávať.

Svoju izbu vždy upratanú budeme mať

a posteľ si budeme pravidelne ustielať.

A že internát radi máme,

jeho dobré meno verne zachováme.

 

Tak na svoju česť sľubujeme.

       

        

 

 

Svätá omša na začiatku školského roka

    

 

Čo sme stihli ešte na začiatku školského roka 2020/2021

Ako každý školský rok, tak aj tento začal informačným a organizačným stretnutím. Na tomto stretnutí nechýbalo ani predstavenie vnútorného poriadku nášho internátu.

  

    

Komentovaná prehliadka Dómu sv. Alžbety

                  

   

 

Internetový svet mladých

Internet a digitálne média sú súčasťou života mladých a aj našou. Ďakujeme p. Okruhľanskej, že nám ukázala pozitívny prístup k týmto médiám, ale taktiež ako ich rozumne využívať. Sú našou každodennou súčasťou, ale virtuálny - nereálny život by nemal mať prednosť pred reálnym - skutočným, ktorý žijeme.

    

Valentínske pečenie :)

No keď už máme toho Valentína tak sme sa rozhodli trošku si osladiť život:)

    

Priateľský Florbalový zápas

Keďže sme získali nové florbalové hokejky tak sme ich potrebovali zahriať a vyskúšať :) Ďakujeme dievčatá za akcošku :)

    

Stigma tetovania verzus pečať Ducha Svätého

Minulý týždeň nám prišla Mgr. Mariana Melkovičová porozprávať o trošku inom význame tetovania, či už v dejinách alebo v súčasnosti. O zdravotných rizikách s tým spojenými ale tiež nám priblížila pohľad Biblie a čo znamená myť pečať Ducha Svätého.

    

Posviacka internátu 

Posviacka musí byť, aby sa nám tu aj naďalej dobre bývalo :)

    

"Šalát párty"

Každý z nás má určite overený recept na dobrý šalátik:) Rozhodli sme sa nejaké od našich dievčat vymámiť:) tri z nich sme si aj pripravili a ochutnali. Boli vynikajúce.

    

Decembrové tvorenie :)

U nás sa celý december nieslo v duchu kreativity :) Vyrábali sme vianočné darčeky - vázy, svietniky, rôzne dekorácie, vianočné pozdravy atď. A taktiež už tradične sme vyrábali adventné vence do našich izieb.

    

Rozlúčkové posedenie s rokom 2019

Aj u nás sa sviatkovalo a bilancovalo na konci roka 2019. Spoločne sme si odovzdali darčeky, pospomínali na tento rok prostredníctvom fotiek a popriali všetko dobre do ďalšieho roka 2020 :)

    

Mikulášske háčkovanie:)

V predvečer Mikuláša sme sa učili základy háčkovania. Ďakujeme našej Sáre za trpezlivosť s nami:) Háčkovaný tampónik na odličovanie je na svete, aj takýto môže byť darček na Vianoce :)

    

Sviatok sv. Alžbety na internáte:)

Každoročnou tradíciou je oslava našej patrónky. Na speváckej súťaži Alžbetina ruža sme prezentovali naše výrobky a večer spoločne slávili svätú omšu a oslavovali na agapé, ktoré sme si pripravili:)

    

Godzone tour 2019

Aj náš internát mal zastúpenie na tohto ročnom Godzone tour, kde išlo o viac ako len koncert, zábavu, dobrý pocit... Išlo o modlitbu, povzbudenie a hlavne o meno Ježiš.

    

Outdoorové aktivitky na internáte :)

Čo tak trošku pohybu, hier a aktívneho voľna na internáte?:) Odpoveďou nám bol trošku netypický športový večer na internáte. kde sme sa zábavnou formou rozhýbali pri "selfie run", "klávesnici" a "líškach"... Zábava zaručená :)

    

Misie v Indii

V tento mimoriadny mesiac MISII sme zorganizovali besedu na túto tému. Ďakujeme Zuzke Diničovej, že nám prišla porozprávať o svojej misijnej skúsenosti z Indie a taktiež nás povzbudila k misiám, lebo každý z nás kto je poskrstený je poslaný hlásať evanjelium, tam kde sa nachádza...:)

    

Neber drogy lebo si drogy zoberú teba

Peter Lipták nám prišiel porozprávať o svojom vyslobodení zo závislosti drog, o svojom živote, ktorý teraz žije. Je to pravý život v Ježišovi Kristovi, ktorý môže prežívať každý z nás.

    

Imatrikulácia :)

Patrí sa privítať nových členov na našom internáte. Tejto úlohy sa výborne zhostila školská internátna rada a privítala naše dievčatá :)

    

Puzzle v akcii :)

Po úmorom snažení sa nám podarilo dokončiť puzzle krásneho námestia sv. Petra v Ríme.:)

    

Internátne spoločenstvo :)

Odštartovali sme tento školský rok aj s prosbou o Božie požehnanie do všetkých dní, hodín v škole, autoškoly, skúšok, radosti, nových priateľstiev ...

    

Vnútorný poriadok školského internátu

Pre dobro naše aj dievčat sme si ozrejmili a zopakovali vnútorný poriadok a fungovanie internátu. Taktiež predstavili novinky a zmeny, ktoré tento rok budú fungovať na internáte.

    

    

Výlet do Dómu sv. Alžbety

Tak ako každý rok aj tento sme odštartovali výletom s našimi novými dievčatami na internáte, aby trošku pospoznávali Košice, seba navzájom a aj nás :)

    

3 x M - Modlitby mladých za mladých

Prijali sme pozvanie zapojiť sa do tejto modlitebnej reťaze mladých za mladých, ktorá sa koná v čase maturít, prijímačiek, záverečných písomiek, krúžkovania známok... Aby sme tak spoločne mysleli na seba navzájom :)

    

"Bláznivý deň detí"

Aj u nás sme si vychutnali veselý deň detí, ktorý sa neobmedzuje na žiadny vek:)

    

Fotogaleria k tomuto príspevku.

Svedectvo manželov Červenických

Heslo: "Máj lásky čas" sa nieslo aj našim internátom. Pozvali sme si manželov Červenických, aby nám porozprávali o ich ceste k sebe navzájom ale aj o ceste k Bohu počas chodenia a neskôr manželstva. Ďakujeme, že prijali naše pozvanie :)

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Výletik spolu so sestrami Uršulínkami :)

V jedno pekné májové popoludnie sme sa vybrali spoločne na výlet, počasie rozhodlo že to bude Botanická záhrada s výstavou motýľov :) ale neľutujeme, vychutnali sme si to plnými dúškami:)

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Adorácia za duchovné povolania

Aj tento rok sme sa zapojili do modlitieb za duchovné povolania. Dievčatá z KONKE si pripravili piesne a hudobne nás doprevádzali :) Ďakujeme :)

    

 
Boh = milosrdný Otec

V pôstnom zamyslení nám o. Peter Jano priblížil podobenstvo o márnotratnom synovi počas ktorého svoju pozornosť upriamil na milosrdný postoj Otca. Zamyslenie sa nám veľmi páčilo a ďakujeme o. Petrovi, že si na nás našiel čas.

    

Diskusia o nie celkom "bežných veciach"

Opäť sme u nás privítali pani Oľgu, ktorá bola ochotná odpovedať na naše zvedavé otázky všeho druhu :) a možnosť dozvedieť sa viac o veciach medzi nebom a zemou:)

    

Sebaprijatie a krása ženy

V marci sme sa venovali téme krása ženy,ako byť spokojná sama so sebou a čo to prinesie do nášho života, našich vzťahov, keď takými skutočne budeme. Ďakujeme za tieto povzbudivé slová, ktoré boli popretkávané príkladmi, aktivitami, osobným svedectvom. :)

    

Beseda s Oľgou Staňovou

K nám na internát sme pozvali bývalú liečiteľku, ktorá nám porozprávala svoje svedectvo o obrátení. Predtým praktizovala bielu mágiu a dnes hovorí o tom prečo je biela mágia zlá, aký ma vplyv na náš život. A taktiež čo nás môže ochrániť pred pôsobením zla.

    

Modlitba chvál v kaplnke

Vo štvrtok 28.02. sme mali v našej kaplnke chvály, ktoré si pripravili pre nás dievčatá. Bola to veľmi pekná chvíľa, kde sme sa mohli modliť piesňami, textami ale aj tichom. Ďakujeme všetkým, ktoré si to pripravili aj tým čo prišli :) a veríme, že si to zopakujeme :)

    

 

Beseda na tému bl. Sára Salkaházi

V tomto mesiaci si pripomíname medzinárodný deň obetí holokaustu. Z tohto dôvodu sme na našom internáte privítali Sestri sociálnej pomoci, ktoré nám prišli porozprávať o blahoslavenej Sáre Salkaházi, ktorá najprv žila moderným životom, bola tuhou fajčiarkou ale pocítila Božie volanie a stala sa rehoľnou sestrou. Pomáhala s ukrývaním židov počas druhej svetovej vojny... Ďakujeme sestrám, ktoré nám sprostredkovali toto svedectvo viery.

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Novoročná svätá omša

Nový rok na internáte sme začali svätou omšou a posviackou izieb, priestorov ŠI. Ďakujeme o. Rafaelovi za túto službu a všetkým dievčatám, ktoré sa aktívne zapojili :)

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Vianočná kapustnica

Ani tento rok u nás nesmela chýbať vianočná kapustnička :) Ďakujeme za super atmošku, úsmevy, priateľstvá, za darčeky "tajným" anjelikom :) a všetku pomoc každej šikovnej ručičke. Prajeme požehnané sviatky  :)

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Mikulášske prekvapenie :)

Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi:) niečo sme zarecitovali, niečo zaspievali a dostali sladký perníček:) 

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Rorátne sväté omše

Na Vianoce sa dá pripravovať rôznymi spôsobmi. Upratovaním, pečením, návštevou vianočných trhov, koláčmi… alebo aj duchovne. Napríklad rorátmi – adventnými svätými omšami pri sviečkach v skorých ranných hodinách. Ďakujeme dievčatám z konzervatória za krásne doprevádzanie:)

    

Výroba adventných vencov

Príprava na Vianoce je už v plnom prúde, no ešte pred začiatkom adventu sme si vyrábali vence, ktorými si dievčatá zútulnili svoje izby. Aj všetkým vám prajeme pokojný čas adventu, aby ste dokázali srdcom prežiť ich podstatu, ktorou je najväčší Dar - Emanuel, Boh s nami :)

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Odpustová slávnosť k sviatku sv. Alžbety

V pondelok 19.11.2018 sme sa spoločne stretli aj s o. Rafaelom OP pri slávení odpustu z príležitosti sviatku patrónky nášho internátu - sv. Alžbety. Bol to veľmi pekný čas a ďakujeme za aktívnu účasť všetkým dievčatám :) Sv. Alžbeta, oroduj za nás!

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Alžbetina ruža

12. 11. 2018 sa v starej Radnici konala tak ako každý rok spevácka súťaž - Alžbetina ruža. Tento rok sme sa do nej zapojili spevom, v ktorom jedna z našich žiačok získala tretie miesto, ale aj tradične v podobe nášho stánku, kde sme predstavili naše ručne vyrábané - sviece, zápisníky, tašky a iné.

   

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Modlitba - Taize

Aj tento rok sme spolu s dievčatami zorganizovali modlitbové stretnutie Taize, ďakujeme dievčatám z Konzervatória, ktoré nás doprevádzali spevom:)

    

Výlet na vežu sv. Alžbety

Naše prváčky sme pozvali na výlet aby si mohli obkukať mesto, kde budú odteraz tráviť veľa času. Myslím, že Košice so svojou krásou si ich získali:)

   

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Imatrikulácia
Aj u nás má imatrikulácia tradíciu. Pre veľký úspech opäť v podaní školskej rady:) Naše prváčky sme mohli lepšie spoznať počas predstavenia formou zaujímavých otázok, zdravotáčky predviedli svoje zručnosti pri vytáčaní kliešťa, konzervatoristky hľadali lentilky v šľahačke a ďalšie dievčatá napĺňali flaše vodou za pomoci lyžičky. 
A v závere sme ich prijali do našej internátnej rodiny:)
    
Začína Nový šk. rok 2018/2019 čo je potrebné pre príchod do ŠI
 
Nástup do školského internátu je v nedeľu od 15,30 - do 21,00 h. v sprievode rodiča.
 
Pre všetky prváčky, ale aj tie, čo prídu k nám bývať prvýkrát, dávame do pozornosti tieto informácie:
 
ČO si potrebuješ priniesť na začiatok šk. roka:
 
- okrem vlastných návliečok na vankúš a perinu, osobných vecí a prezuvky
 
- 2x kladky na skrinku s topánkami a na skriňu v izbe
 
- toaletný papier a iné hygienické potreby
 
- potvrdenie od ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave a spôsobilosti bývať v spoločnom zariadení
 
- potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia
 
- svoju fotografiu v rozmere 3 x 4 cm
 
- poplatok za ubytovanie na mesiac september 26€ /36 €, paltí sa mesiac vopred vždy do 20. dňa v mesiaci.
 
- 5 € Fond internátu - platí sa len na začiatku šk. roka
 
- 10 € zálohový príspevok platí sa na začiatku šk. roka, ktorý sa vráti k dňu ukončenia školského roka v prípade, že zanechajú izbu v stave, v akom ju dostali.
Sviečkovali sme:)

Vrámci kreatívneho krúžku sme sa tentokrát pustili do recyklácie starého vosku zo sviečok a vyrobili sme nove a možno ešte krajšie:) ďakujeme za pomoc šikovným dievčatám:)

        

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

Špekáčkovačka:)

Aj tento rok sme sa rozhodli ukončiť už tradične opekačkou. Spolu s p. riaditeľkou, rehoľnými sestričkami, o. Alanom a dievčatami sme si prešli celý rok, ktorý bol nabitý akcoškami:) Odmenili sme dievčatá za ich aktívnosť, život viery a dobrovoľnícku pomoc. Potom sme si už pochutnali na špekáčikoch a vychutnávali príjemnú atmosféru...

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Botanická záhrada

V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sme mali možnosť v rámci výstavy Motýle exotických trópov vidieť približne 3000 jedincov zo 100 druhov motýľov pochádzajúcich z tropických oblastí Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie. Bolo to úchvatné, niektoré nám dokonca pristáli na rukách, hlave a pekne nám za pózovali:)

          

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Športový deň

Deň detí v internáte sa tento rok niesol v duchu hesla: HÝB SA". Buďme ako deti a nebojme sa vyskúšať dávno zabudnuté detské hry napr. švihadlo, bedminton, preniesť vajíčko na lyžičke v ústach, či poskákať si na trampolíne:)Veľká vďaka dievčatám čo nám pomáhali s prípravou aj tým čo sa aktívne zúčastnili:)

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Máj lásky čas:)

V tomto krásnom jarnom mesiaci sme si pozvali manželov Juríčkovcov aby nám porozprávali ich "príbeh lásky" ako sa spoznali, ako sa spoločne rozhodli pre čistotu až do manželstva a že žijú manželsky trojuholník:)oni dvaja a Boh, ktorý má v ich živote dôležité miesto. Ďakujeme im za ich zdieľanie a povzbudenie žiť čisté vzťahy:)

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Prvá pomoc v podaní Stanky:)

Zdravotná sestra Stanka Kandrová nás voviedla do základov poskytnutia prvej pomoci v rôznych situáciách ohrozujúcich naše zdravie alebo zdravie iných ľudí okolo nás. Ďakujeme jej veľmi pekne že si na nás našla čas:)

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Večer Božieho milosrdenstva

Sestra Alžbeta z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva nám prišla porozprávať o obraze Božieho milosrdenstva, ktorý namaľovala sestra Faustína, ktorá patrila tiež do tejto Kongregácie. Vysvetlila nám symboliku jednotlivých častí obrazu vďaka, ktorým lepšie vnímame veľkosť Božieho milosrdenstva a odpustenia.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Veľkonočné tvorenie

Voľný čas sme využili v internáte tvorivo:) Tentokrát sme sa pustili do zdobenia vajíčok s bavlnkami, vyrábaním veľkonočných dekorácii, zápisníkov, maľovaním na tašky:)

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Goodbye party:)

V pondelok sme mali rozlúčku s končiacimi dievčatami, ktoré maturujú (k čomu im držíme palce:)) a v ďalšom roku už nebudú bývať na našom internáte. Ďakujeme školskej rade za prípravu prezentácie, dotazníka, občerstvenia a skvelú atmošku:) Baby budte požehnane a nech sa Vám darí vo všetkom čo podnikáte aj v tom čo Vás ešte len čaká:)

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Volejbalový turnaj

Športový klub zorganizoval internátny volejbalový turnaj, na ktorom svoje zručnosti predviedli dievčatá z rôznych škol bývajúce na našom internáte. Vychutnali sme si skvelú zábavu, dávku súťaživosti ale aj spolupatričnosti:) PS: pozdravujeme ružové slony :):):)

        

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Pochod za život
Tohto ročný pochod sa niesol v znamení hesla: "Tvoj život je dôvod na oslavu" Aj náš internát sa zúčastnil tohto pochodu a pomáhal pri jeho organizovaní. Chceli sme vyjadriť vďačnosť za dar života našim mamám, ktoré sa rozhodli povedať ANO novému životu (nášmu životu) :)
  
Veľkonočné pozdravy

Príprava veľkonočných pozdravov v plnom prúde. "Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. " Jn 20,29

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Noc Biblie

Pôstne obdobie pokročilo, čoskoro je tu Veľká Noc, preto ideme ešte viac do hĺbky skrze čítania a počúvanie Božieho Slova. Započúvali sme sa a nechali inšpirovať príbehmi z kníh Starého Zákona - Ester, Rút a Prvej knihy Samuelovej.

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Krížová cesta ženy

Minulý týždeň sme sa spoločne pomodlili v kaplnke krížovú cestu ženy, ktorá nás voviedla do vnútorného prežívania ženy a nasmerovaní jej srdca k Bohu.

    

Zamyslenie o viere a misijnom živote

V utorok večer prijal naše pozvanie o. Pavol Vandžura, ktorý nám ponúkol zopár bodov na zamyslenie o viere a zároveň nám porozprával o svojich skúsenostiach s misií v Hondurase.

   

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Rehoľná kaviareň

Včera sme mali tú česť navštíviť rehoľnú kaviareň u sestier Uršulínok:) Dievčatá mohli vidieť vývoj habitov v danej reholi a porozprávať sa so sestričkami o rôznych témach :)

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Chvály s Dominikou Gurbaľovou

V januári sme mali modlitbu chvál s hosťom Dominikou Gurbaľovou, ktorá nás voviedla skrze piesne do Božej prítomnosti. Motivovala nás k čítanie Svätého Písma a poradila dievčatám, že by mohli začať napr. s knihou Žalmov.

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Výroba náramkov a ruženčekov na ruku

Vrámci kreatívneho krúžku sme sa naučili novú techniku výroby náramkov. Hotové výrobky si dievčatá mohli zobrať so sebou. Veľmi pekne ďakujeme Zuzke, ktorá nás túto techniku naučila.:)

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Posvätenie izieb

Januárové aktivity sme odštartovali sv. omšou spojenou s posviackou izieb a priestorov nášho internátu. Ďakujeme všetkým dievčatám, ktoré sa aktívne zapojili do tejto slávnosti.:)

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Vianočná prechádzka

Posledný večer na internáte pred Vianocami sme si spríjemnili prechádzkou po krásne zasnežených Vianociach:)

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Vianočná kapustnica

Spoločne sme sa stretli a vychutnali si vianočnú atmosféru pri kapustnici. Žiacka školska rada pripravila krátke video s dievčatami z internátu a prezentáciu s fotkami z našich akcii. Atmošku dotvárali konzervatoristky, ktoré nám zahrali koledy. Ďakujeme za spoločný čas:)

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Vianočné prípravy:)

Opäť o krok bližšie k Vianociam:) Tretia adventná sviečka zapálená a u nás vrcholia prípravy na Vianoce. Ozdobky a stromčeky hotové na každom poschodí.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku

Tvorivé popoludnia

Vianočné prípravy pokračuju aj u nás na kreatívnom krúžku:) výroba vianočných dekorácii

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 
Možno príde aj Mikuláš:)

Už to vyzeralo že Mikuláš tento rok na internát zabudol:) večer 20.00 a stále nič. Zrazu kde sa vzal tu sa vzal, uprostred našej kaplnky sa objavil:), že vraj máme poslušné dievčatá. Čo sme mohli len a len potvrdiť:):):)

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Roráty

Počas adventného obdobia sa konajú rorátne sv. omše pri sviečkach, na ktorých sme sa zúčastnili u bratov Dominikánov. Naše dievčatá z konzervatória spievali taize pesničky. Ďakujeme:)

    

Adventné obdobie:)

Aj tento rok si mohli dievčatá vyrobiť svoj adventný veniec na izbu a dozdobiť podľa vlastného vkusu:) Myslím že sa im to veľmi pekne podarilo.

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Vianočné pozdravy:)

Už aj u nás sa zvianocnieva:):):) Prípravy sme odštartovali vyrábaním vianočných pozdravov.

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Posilovacie cviky s Dominikou

Vrámci psychohygieny a zmeny šinností, nielen učenia sa:) sme odštartovali sériu posilovacích cvikov s našou Dominikou. PS: Pokračovanie v januári:)

      

Fotogaleria k tomuto príspevku.

Odpust sv. Alžbety
Aj tento rok sme z úcty k sv. Alžbete našej patrónke usporiadali slávnostnú sv. omšu, ktorú celebroval o. Alan, ktorý sa nám prihovoril netradičným spôsobom za použitia pomôcok:) Vázu naplnil vodou, čo symbolizovalo naplnenie Duchom Svätým, kde hriech (vzduch) už nemá miesto, keď je váza (každý z nás) naplnený vodou (Duchom Svätým).:) Po svätej omši sme mali agapé na ktorom sme mohli tráviť čas spoločne.
PS: Ďakujeme všetkým za pomoc s prípravami:)
 
      
14. ročník Alžbetinej ruže

Už 14-krát sa konala spevácka súťať Alžbetina ruža, na ktorej sme mohli prezentovať hand made výrobky nášho internátu. Zároveň blahoželáme dievčatám z nášho internátu, ktoré získali víťazné miesta:)

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Modlitba - Taize

Krátke spevy opakované znova a znova dávajú modlitbe meditatívny ráz. Prostredníctvom krátkeho textu vyjadrujú nejakú základnú skutočnosť viery, ktorá je ľahko uchopiteľná mysľou. Tým, že sa slová veľakrát opakujú, preniká táto skutočnosť postupne celou bytosťou. Meditatívny spev sa tak stáva spôsobom načúvania Bohu do ktorého sa zapojili aj naše diečatá:)

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Svedectvo: Vyslobodený z drog

V pondelok k nám prišiel Peter Lipták aby nám porozprával o silnom Božom dotyku, ktorý zažil. Hovoril o ozajstnej slobode a radosti zo života, ktorú žije teraz s Ježišom. Aj dievčatá mohli počas modlitby odovzdať svoj život Ježišovi a prijať Jeho bezpodmienečnú lásku a požehnanie.

      

Fotogaleria k tomuto príspevku.

Mydielkovali sme:)

Na kreatívnom krúžku sme vyrabali voňavučké mydielka v tvare ruže s vylepšenovou mydlovou hmotou a novými vôňami.:)

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Imatrikulacia v podaní školskej rady:)

Aj u nás má imatrikulácia tradíciu. Opäť v novom podaní a v réžii školskej rady:) Naše prváčky sme mohli lepšie spoznať počas predstavenia formou prezentácie, rozprávky, spievania pesničky, krájania šľahačkového koláčika... Korunováciou sme ich prijali do našej "kráľovskej" internátnej rodiny:)

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Laboratórium knihy - výstava
Výstava nás motivovala zapojiť nečakané zmysly - dotýkať sa, počúvať, cítiť, nasadiť si 3D okuliare, listovať... V laboratóriu sme objavili nové pravidlá čítania a rozširujúce možnosti knihy.
      

 

Spoločne putujeme s Máriou k Ježišovi

Pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie sme spoločne putovali k bratom Dominikánom na duchovný program, ktorý si pripravili pre stredoškolákov. Hudobne nás počas svätej omše doprevádzali dievčatá z nášho internátu za čo im veľmi pekne ďakujeme:)

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Internát v jesennom šate

Ochladilo sa a jeseň začala už aj na našom internáte. 

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Boj proti hladu

Aj nase dievčence sa zapojili do zbierky proti hladu. Peniaze, ktoré sme vyzbierali pomôžu chudobným na Haiti.

      

Fotogaleria k tomuto príspevku.

Prvé chvály v tomto školskom roku

Tieto chvály sa niesli v duchu vzdávania vďaky za čas oddychu a prázdnin. Zároveň sme prosili o požehnanie a potrebné milosti do školského roka, ktorý je pred nami.:)

     

Fotogaléria k tomuto príspevku

Na ceste k Bohu

Školský rok sme začali spoločne sv. omšou s o. Alanom, ktorý nám priblížil životný príbeh Helen Kellerovej. Ako dieťa oslepla a ohluchla, no napriek jej ťažkému životu sa s pomocou vychovávateľky naučila komunikovať s okolitým svetom, prekonávala prekážky a dokonca ostatným ľuďom radila ako majú byť v živote šťastní:) Je pre nás veľkou inšpiráciou.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

 

Začína Nový šk. rok 2017/2018 čo je potrebné pre príchod do ŠI

Nástup do školského internátu je v nedeľu od 15,30 - do 21,00 h. v sprievode rodiča.

Pre všetky prváčky, ale aj tie, čo prídu k nám bývať prvýkrát, dávame do pozornosti tieto informácie:

ČO si potrebuješ priniesť na začiatok šk. roka:

- okrem vlastných návliečok na vankúš a perinu, osobných vecí a prezuvky

- 2x kladky na skrinku s topánkami a na skriňu v izbe

- toaletný papier a iné hygienické potreby

- potvrdenie od ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave a spôsobilosti bývať v spoločnom zariadení

- potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia

- svoju fotografiu v rozmere 3 x 4 cm

- poplatok za ubytovanie na mesiac september 26€ /36 €, paltí sa mesiac vopred vždy do 20. dňa v mesiaci.

- 5 € Fond internátu - platí sa len na začiatku šk. roka

- 10 € zálohový príspevok platí sa na začiatku šk. roka, ktorý sa vráti k dňu ukončenia školského roka v prípade, že zanechajú izbu v stave, v akom ju dostali.

Karička 2017

Tradícia pokračuje a aj tento rok sme sa zapojili do tancovania karičky. Atmosféra v meste bola skvelá. Dobre sme sa vytancovali a zabavili. Naša Timea sa zapijila do súťaže o najkraších účes a vyhrala 3.miesto. Máme to šikovmé dievčatá na internáte!

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Fotogaléria k najkrajšiemu účesu.

Posledná sv.omša

V stredu sme mali koncoročnú sv.omšu s o.Melichárom. Poďakovali sme sa mu za prítomnosť počas celého školského roka. Prekvapili sme naš malý internátny zbor, kotrý ochotne hral a spieval na každej sv.omši. Deivčatá dostali odmenu v podobe priepustky.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Koncoročná opekačka

Aj tento školský rok sme uzatvorili tradične našou operačkou. Zhodnotili sme celý školský rok s pochvalami pre niektoré žiačky. Ďalej sa atmosféra niesla v priateľských rozhovoroch. Ďakujeme Veronikinmu ockovi za pomoc a sestričkám Uršulínkam za malé prekvapenie.

    

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

 

 

Pletenie košíkov

Chceli sme sa naučiť niečo nové a tak sme pozvali Veroniku, aby nás zasvetila do pletenia košíkov. Najprv tomu predchádzalo šúľanie papierov a naučenie sa správnej techniky. No bolo to dosť náročné. Napokon sme sa pustili do pletenia košíkov pod dozorom Veroniky. Celé to dopadlo takto :)

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

Ako poskytnúť prvú pomoc

V rámci svetového dňa červeného kríža sme sa stretli v našej obyvačke na prednáške, ktorú viedla naša Stanka Kandrová. Povedala nám cenné informácie o tom ako poskytnúť prvú pomoc pri odpadnutí, ako polohovať chorého, či ako zareagovať pri dusení s cukríkom.

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

"Stretká"

Minulý týždeň sme si pripravili pre dievčatá aktivity na témy z katechéz "čisty rok". Jednou z tém bol Pocit Domova- hlavnou myšlienkou bola predstava, že Ježiš prichádza na návštevu do nášho domu a prechádza jednotlivými miestnosťami.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

 

Rozlúčka

Aj tento rok sme sa lúčili s našimi maturantkami aj žiačkami z nadstavbových ročníkov. Školská internátna rada sa chytila programu a pripravili pre dievčatá test ako dobre spoznali internát. Program spestrili hudobnou vložkou naše konzervatoristky. Na záver dostali spomienkové darčeky.

         

Fotogaléria k tomuto príspevku.  

Modlitba vlajkovaním

Na začiatku bolo krátke slovo o tom, čo je to modlitba s vlajkami. A potom praktická ukážka a možnosť naučiť sa techniku ako držat vlajku. Na najbližšej modlitbe chvál sa pripojíme s vlajkami.
" Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy." Ž 20,6

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

Tvorivé popoludnie

Tvorivý krúžok kreatívny svet ponúkol dievčatam výrobu zápisnikov. Naučili sa niečo nové a kreatívne sa vyhrali pri zdobení.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

 

Aleluja!

Nech tajomstvo Veľkej noci

Vás napĺňa pokorou, nádejou a dôverou.

Radostné a pokojné sviatky

Vám praje

školský internát a vychovávateľky

 

 

 

 

Tvorivé popoludnie

Tento krát sme sa pustili do výzdoby našich izieb. V podobe kvetov a kedže ide veľká noc aj veľkonočnými vajíčkami. Každý si prišiel na svoje.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

"Radosť z viery"

Tento mesiac sme zorganizovali ďalšiu prednášku na tému: "Radosť z viery." o.Milan Zaleha nám cez osobné svedectvo viery priblížil živého Boha v jeho živote. Poukázal tiež na jedinečnosť histórie každého z nás vo vzťahu s Bohom.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Nočné čítanie sv.písma

Marec je mesiac kníh a preto sme zachovali tradíciu nočné čítanie Sv.písma , ktorá sa u nás ujala. Tento krát sme začali po večeri a skončili o polnoci. Nechali sme Bohu priestor, aby hovoril do naších srdc.
" Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca." (Hebr 4,12)

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Veľkonočné pohľadnice

Tento rok sme sa rozhodli pre niečo iné. Naša žiačka Valentína nám urobila graficky návrh. Je tam silná symbolika tŕňovej koruny s kráľovskou veď posúďte sami.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Pečenie muffin    

V rámmci dňa počatého dieťaťa sa rozdávali muffiny na hlavnej ulici. Aj my sme chceli prispiesť našími koláčikmi. A takto to vyzeralo pri pečení a zdobení.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Pôstne zamyslenie

Spoločne sme sa znovu stretli všetci pri pôstnom zamyslení, ktoré viedol o.Jeremiáš kaplán z Dómu sv.Alžbety. Jednou z myšlienok bolo ako máme správne využiť čas pôstu.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

25. marec - deň počatého dieťaťa "Počatiny"

Aj tento rok sme sa zapojili do kampane "Počatiny". S radosťou sme sa do toho pustili a pod našími rukami vznikali vlajočky a biele stužky v počtoch 2000ks. Nakoniec sme boli aj pri rozdávaní na ulici, kde sme mohli obdarovať okoloidúcich a popriať " Všetko najlepšie k Vašmu počatiu".

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

 

Krížová cesta

Každý štrvrok sa modlíme pobožnosť krížovej cesty. Tento krát sme sa stretli v našej kaplnke spolu so setrami Uršulínkami a vysokoškoláčkami sme sa zamysleli nad utrpení Pána Ježiša.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Naše popoludnie

Pred prázdninami sme ešte stihli využiť voľný čas na výrobu plagátu ako aj na spoločensku hru Osadníci, ktorá nás chytila za srdce. Stále niekoho iného zasvätíme do pravidiel tejto hry.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

 

SV.omša v pôste

V tomto pôstnom období sme sa stretli pri slávení eucharistie. o.Melichár nás povzbudil, aby sme využívali správne svoje dary a talenty. Na konci sme sa pomodlili modlitbu zasvätenia Panne Márii pri príležitosti výročia Fatimy.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

Volejbalový turnaj

Športový klub zorganizoval v duchu "zdravom tele, zdraví duch" volejbalový turnaj. Aj keď na začiatku sa nikomu nechcelo, ale nakoniec sme vytvorili športovú atmosféru plnú súperenia a povzbudzovania. Odmena bola sladká :)

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

Zápisníky

Tvorivé popoludnia pokračujú v podobe výroby zápisníkov, kde sa mohli dievčatá farebne a tvorivo vyhráť. Naučili sme zase niečo nové.

    

Fotogléria k tomuto príspevku. 

 

Fašiagový večier hier

Pre veľký úspech z minulého roka sme aj tento zorganizovali fašiangový večer hier. Dievčatá hrali našu obľúbenú hru Party Alias :)niektoré prišli prvý krát a museli sa poriadne potrápiť pri vysvetľovaní slov, či veršovaní...

     

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

 

Spoločná sv.omša

Každý mesiac sa spolu stretávme pri sv.omši a tak to bolo aj tento mesiac. Ďakujeme žiačkám konzervatória za hudobný doprovod:) aj krásny žalm plný radosti.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

Varím, varíš, varíme...

Tvorivé popoludnia pokračujú výrobou mydielok v duchu najprv varím, varíš, varíme a potom balím, balíš , balíme...Darčeky sú prichystané :)

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

Anatómia lásky

Diskustný klub zorganizoval v rámci sviatku sv. Valentína prednášku s o.Pavlom Hudákom na tému Anatómia lásky. Previedol nás teológiou tela ako muž vnima ženu.Jeho slová sa nám hlboko vryli do srdca. Hlavne nás výzval, aby sme mali úctu samé k sebe a boli šťastné.

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

Kronika

Tieto zimné popoludnia sme začali vyrábať našu kroniku s fotkami za celý minulý polrok. Biele stránky farebne a tvorivo dotvorili nádpismi a fotkami.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

 

Rozlúčka so sr. Editou

Tento týždeň sme mali rozlúčku s našou sr.Editou, ktorá nás opúšťa. Ako dar sme jej dali vyrobený fotoalbum z fotkmi,aby si mohla zaspomínať. Poďakovali sme jej za všetkú prácu, ktorú urobila pre tento internát a pre dievčatá. ĎAKUJEME!

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

Modlitba chvál s hosťom

Tento týždeň sme mali modlitbu chvál s hosťom Dominikou Gurbaľovou, ktorá nás voviedla skrze piesne do Božej prítomnosti. Impulz nám povedal o.Viktor , ktorý nás povzbudil, aby sme vedeli byť samé sebou aj do budovania vzťahov.

       

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

Januárova sv. omša

Aj tento mesiac sme sa stretli spoločne pri slávení sv. omše s o. Melichárom. Po nej nasledovalo požehnávanie izieb našich dievčat a celého internátu.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

 

Snehuliak

Večerné šantenie, keď napadol sneh vyzeralo u nás takto. Výsledkom bol snehuliak.

       

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

Troška oddychu

Voľný čas sme spolu s dievčatami strávili spoločenskou hrou "Carcassone". Pozvanie prijal o.Matúš dominikán, ktorého sme nechali vyhrať, kdeže bol hosťom :)

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

   Hľa Panna počne a porodí Syna

   a dajú mu meno Emanuel,
   čo v preklade znamená:
   BOH S NAMI.
   (Mt 1,23)

   Plnosť Božích milostí a požehnania
   plynúcich z tajomstiev našej spásy
   a šťastný Nový rok
   praje

   Školský internát a vychovávateľky

 

 

Vianočná prechádzka

Posledný deň pred prázdninami sme strávili prechádzkou mestom. Pozreli ľadové sochy a nakoniec sme zakončili na trhoch. Zohrial nás teplý vianočný nápoj.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Kapustnica

Po vianočnom ozdobovaní nesmie chýbať spoločná kapustnica. Vďaka školskej internátnej rade sme pripravili aj tombolu, kde mohli výhrať zaujímavé vecičky vyrobené našími rukami. Celú atmosféru dotvorili žiačky konzervatória hrou vianočných kolied. Nakonci sme spoločne zaspievali Tichu noc. Bol to požehnaný čas strávený spoločne.

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Vianočná výzdoba

Tradične sa aj u nás ozdobovali stromčeky. Je to výsadou prváčok, ale pomohol kto mohol. Zdobenie stromčekov nás už definitívne dostalo do vianočnej atmosféry.

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 Posledná sv. omša v tomto roku

Aj tento mesiac sme sa stretli pri sv. omši, ktorú celebroval o. Melichár. Hudobným talentom nám poslúžili Evka, Majka a sr. Edita. Nakonci sme o. Melichárovi poďakovali a popriali požehnané vianoce a obdaroli malým darčekom.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Pro - life pomoc

Znovu sme sa mohli zapojit do dobroľníckej činnosti pre Pro Life .Pomoc spočívala pri označovaní miest modlitieb v Košiaciach. Našou odmenou je radosť z pomoci pre druhých a spoločný strávený čas spolu.

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Koncert pri príležitosti 65.výročia vzniku Konzervatória

Na pozvanie naších žiačok sme sa mohli zúčastniť koncertu v košickom Dome umenia. Na koncerte odprezentovali svoje dary a talenty študenti svojími výstupeniami. Jednou z nich bola naša bývala žiačka Kateryna.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Vianočná dekorácia

Aj tento rok sme sa pustili do výroby handmade vianočných pohľadníc s motívom sv. rodiny. Ďalej sme začali vyrábať darčeky pre všetkých, ktorí sa o nás starajú počas celého roka. Môžete sa tiež inšpirovať :)

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Modlitba Anjel Pána

Celý advetný čas sa modlievame modlitbu Anjel Pána pri adventnom venci. Včera to bol úmysel za pokoj vo svete. Modlitba bola spojená aj s hudobným doprovodom a spevom.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Adventné vence

Tradične sme sa aj my pripravili na adventné obdobie výrobou vencov.Použili sme prírodný materiál a vence kreatívne dotvorili. Každý deň sa budeme stretávaťpri adventnom venci na modlitbe Anjel Pána.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Odpustová sv. omša sv.Alžbety

Celý deň sa niesol v duchu príprav na agapé ale aj zboru na sv.omšu. Hlavným celebrantom bol novokňaz dominikán o. Alan, ktorý nám v kázni pripomenul, že máme byť milosrdní k sebe aj druhým. Ďalšou myšlienkou bola otázka:" Kto je pre nás Ježiš?" Po sv.omši sme sa všetci stretli pri budovaní vzťahov na malom agapé.

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Mydielka na 25. výročie školy

Varím, varíš, varíme mydielka na 25. výročie školy. Tieto dni sme v plnom nasadení pri ich výrobe. Tešíme sa z nových vôní aj farieb.

    

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Náramkový ruženec

Kreatívne popoludnia pokračujú. Tento krát vo výrobe náramkových ružencov z koráliek. Je to skvelý darček nie len na nosenie ale aj modlenie :) 

      

Fotogaléria k tomuto príspevku.

   :                   

Alžbetina ruža

Tento týždeň sa konal 13. ročník speváckej súťaže Alžbetiná ruža. Náš intenát sa mohol odprezentovať predajom handmade výrobkov. Ďalšou našou pomocou bol hudobný doprovod naších konzervatoristiek v zbore na sv.omši za, čo im ďakujeme.

         

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Exorcizmus

Po sv. omši sme sa zúčastnili prednášky o.Degra na tému Exorcizmus. Dozvedeli sme sa ako prebieha, ale aj aké sú vstupné brány pre pôsobenie zlého.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Kreatívne dni

Každoročne sa podieľame na tvorbe darčekov na spevácku súťaž Alžbetina ruža. Aj tento rok sme zase zvolili výrobu svietnikov s logom ruže. Niektoré žiačky sa naučili novú techniku maľovania na sklo. Ďalej sme si skrášlili priestor nášho internátu fotkami z toho, čo sme prežili.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Dušičkový čas

Po prázdninách sme sa vrátili do oktávy modlitieb za duše v očistci. Spoločne sme navštívili kryptu v seminárnom kostole a obedovali sme svoje modlitby za naších zosnulých.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Odpustová sv.omša JP II.

Aj tento školský rok sme dostali pozvanie zúčastniť sa odpustovej sv. omši ku cti Jána Pavla II. kde sme mohli pomôcť našími darmi a talentami v podobe hudobnej zložky. Potom nasledovalo malé agapé v priateľskej atmosfére.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Medzinárodný deň školských knižníc

V tento deň sme zorganizovali malú súťaž. Zistili sme, kedy naposledy žiačky čítali nejakú knihu alebo či navševujú knižnice. Súťaž pozostavala z disciplín od zariadenia kníh, po prednes básne a iných.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Sv. omša za nás

V stredu sme mali spoločnú sv. omšu obetovanú na úmysel našich žiačok aj vychovavateliek. Celebrantom bol o.Melichár, ktorý nás povzbudil,aby sme sa častejšie stretávali s Bohom v kaplnke.

   

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Mydielka

Pokračujeme ďalej s našou výrobou mydielok aj tento školský rok :) Naše prváčky sa naučili niečo nové pod vedením našej Stanky. Je to osvedčený darček pre naších blízkych.

   

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Imatrikulácia u nás

Aj u nás má imatrikulácia tradíciu. Tento krát to do rúk vzala internátna žiacka rada a pripravila prekvapenie v podobe akože prednáške " o vzťahoch". A tak prvačky budovali vzťahy podľa jednotlivých disciplín. Išlo o krmenie jogurtom, predstavovanie sa s cukríkmi v ústach a iných. Fotky prezradia viac :)

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Svedectvo P.Liptáka

Aj tento školský rok sme privítali medzi sebou P.Liptáka so svojím svedectvom ako Boh konal v jeho živote a uzdravil ho zo závisloti drôg. Žiačky mohli v modlitbe chvál odovzdať svoje životy Bohu a prijať jeho bezpodmienečnú lásku.

Fotogaléria k tomuto príspevku

Športujeme

Začali sme s návštevami našej telocvične. Tento krát sme sa stretli pri hre volejbalu.Okrem zdravého pohybu sa mali možnosť dievčatá zoznamiť a vytvoriť skvelú atmosféru.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Handmade darčekové tašky

Aj tento školský rok pokačujeme s výrobou handmade darčekových tašiek :):) Použili sme staré nástenné kalendáre, ktoré dostali nový LOOK v podobe tašiek z motívom prírody. Učíme sa recyklovať aj takýto spôsobom...

   

Fotogaléria k tomuto príspevku.

 

Pokračovanie...

Aj tento týždeň sme pokračovali s prednáškou o obchodovaní s ľuďmi, ktorú si mohli vypočuť ďalšie žiačky. Cieľom bolo preventívne žiačky upovedomiť, že táto téma je čoraz aktuálnejšia v spoločnosti.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Tvorivé popoludnie s kronikou

Čas popoludnia sme využili na tvorenie našej kroniky. Zaspomínali sme si na minulý školský rok a kreatívne sme dotvorili stránky kroniky.

     

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Diskustný klub s témou: " Obchodovanie s ľuďmi"

Diskusný klub zorganizoval prednášku na tému: " Obchodovanie s ľuďmi." Dozvedeli sme sa, že môže ísť o nútenú prácu,o obchodovanie za účelom sexuálneho vykorisťovania aj o žobranie....

        

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Jesenná výzdoba v ŠI

Pod vedením našej novej vychovavateľky sr. Školastiky sme začali s jesennou výzdobou. A tak sme si skrášlili naše priestory a naučili aj niečo nové :)

:)         

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Modlitba chvál v našom internáte

Aj tento školský rok pokračujeme modlitbou chvál a uctievania v našej kaplnke internátu. Tento krát je to pod vedením naších žačok. V modlitbe sme mohli Bohu odovzdať všetko a vyvyšiť ho aj nad to ťažké, čo prežívame...

         

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Pro-life pomoc pre Slovensko

A prijali sme výzvu pomáhať pri príprave informačných materiálov Pro-Life pre celé Slovensko. Bolo potrebné deliť materiály, dávať ich do obalov a lepiť, aby všetko dobre došlo na určenú adresu. Ak Vám to príde do farnosti - vecte aj naš kúsok pomoci.. :-) Vďaka všetkým šikovným dievčatám...

   

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Výletík na vežu Dómu sv. Alžbety

A tak sme začali. Pozvali sme prváčky a nové ubytované na kratučký výletik spoznávania Košíc. Tentokrát, veža, Dómu sv. Alžbety. Krásne počasie a super dievčatá... dúfame, nie posledny krát... 

      

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

:-)

Začína Nový šk. rok 2016/2017 čo je potrebné pre príchod do ŠI

Nástup do školského internátu je v nedeľu od 15,30 - do 20,00 h. v sprievode rodiča.

Pre všetky prváčky, ale aj tie, čo prídu k nám bývať prvýkrát, dávame do pozornosti tieto informácie:

ČO si potrebuješ priniesť na začiatok šk. roka:

- okrem vlastných návliečok na vankúš a perinu, osobných vecí a prezuvky

- 2x kladku na skrinku s topánkami a na skriňu v izbe

- toaletný papier a iné hygienické potreby

- potvrdenie od ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave a spôsobilosti bývať v spoločnom zariadení

- potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia

- svoju fotografiu v rozmere 3 x 4 cm

- poplatok za ubytovanie na mesiac september 26€ /36 €, paltí sa mesiac vopred vždy do 20. dňa v mesiaci.

- 5 € Fond internátu - platí sa len na začiatku šk. roka

- 10 € zálohový príspevok platí sa na začiatku šk. roka, ktorý sa vráti k dňu ukončenia školského roka v prípade, že zanechajú izbu v stave, v akom ju dostali.

Vyhodnotenie šk. roka 2015/2016

Koľko nás bolo, odkiaľ sme boli, čo sme robili, ako sme sa mali, ako sme študovali, všetko nájdete v tejto prezentácii

PREZENTACIA

Veselá Karička
 
Naše nácviky vyvrcholili dnešným tancovaním karičky, s cieľom o nový slovenský rekord Najväčší počet bráničiek, vytvorení z rúk ľudí tancujucich karičku. A určite sa nám to podarilo.Na námesti nás bolo naozaj dosť veľa. Ďakujeme tancujúcim dievčatám, za ich ochotu a super náladu...
   
Opekačka - vyhodnotenie šk. roka 2015/2016

A tak tu máme koniec školského roka a sním aj vyhodnotenia. Ako nám to už tradícia hovorí, rozlúčili sme sa navzájom a poďakovali sme si za všetky dobré a pekné veci, ktoré sme si navzájom darovali a tiež prosili o odpustenie za všetko čím sme si ublížili, no a potom začala fajnová opekačka... bolo nám spolu krásne... ĎAKUJEME sestrám, ktoré nás prišli podporiť a doniesli aj skvelé koláčiky... a Peťovi Liptákovi za technickú pomoc s grilom a opekaním... Dovidenia o rok...

    

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Te DEUM - vysokoškolská sv. omša ukončenie akademického roka

V pondelok 20.6.2016 sme sa zúčastnili na TE DEUM - ďakovnej vysokoškolskej sv. omši. Ďakovná bola po viacerých stránkach: ďakovalo sa študentom, ktorý aktívne pomáhali v UPC, medzi nimi bola aj naša vychovávateľka Alžbetka, ktorú sme aj takto podporili; a ďakovalo sa aj o. biskupovi Marekovi Forgáčovi, za jeho dlhoročnú službu v UPC; a my sme boli vďačné za 3 roky, ktoré o. biskup Marek s nami prežil. A tiež našej Terezke Popaďakovej, za službu hrania na husličky pri TE DEUM. Aké krásne dary nam Boh dal. Nech je zvelebený za životy ľudí, ktorí su blízko.

   

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Imaginácie v meste

Multižánrové vystúpenie ktoré sme mohli zažiť a vidieť na vlastné oči s prvkami cirkusu, divadla a akrobácie nás úplne očarilo. Tento rok sa Imaginácie konali v mestskom parku a témou bolo stvorenie svet(l)a. Medzinárodná účať umelcov nás povzbudila k tomu,a by sme aj my boli tvorivejšie. :-) Určite sa radi zúčastnime aj budúci rok. 

    

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Ďakovná sv. omša s chválami

Poďakovali sme sa Bohu za celý školský rok že nám pomáhal, zosielal svojho sv. Ducha na nás a jeho dary, a že sa o nás staral aj cez nášho p. kaplána Petra Kuriška, ktorý pravidelne celý školský rok slúžil sv. omše. Otče ĎAKUJEME... a po sv. omši sme chválili Boha spolu s Dominikou Gurbaľovou a jej hosťom.

    

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Kreatívny čas - voňavé mydielka na rozlúčku

Naša jedna z posledných kreatívnych aktivít v tomto školskom roku - voňavé mydielka - vyrobené pre dievčatá ktoré budú odmenené na vyhodnotení, za všetko dobro, ktoré rozdali počas tohto školského roka v internáte. Vďaka za krásny kreatívny čas...

     

Fotogaléria k tomuto príspveku

Vychádzka na Košický hrad a vyhliadkovú vežu

Aj spoznávanie nášho mesta má svoje čaro a preto sme sa vybrali za históriou mesta Košíc a to na Košický hrad. Potešilo nás aj pekné počasie, priam ukážkové letné. Prezreli sme si ruiny Košického hradu, dačo málo prečítali o jeho založení, úlohe a nakoniec vystúpili na vyhliadkovú vežu, ktorá má 96 schodov. Z hora sme mali výhľad ako v 12. storočí mali tí, ktorí obývali košický hrad. Vďaka za pekný čas.

       

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Deň detí v internáte

Aj my sme slavili deň detí, veď všetky sme deti svojich rodičov a Božie deti.. dievčatám sme ponúkli rôzne športové a spoločenské hry a súťaže a veru bolo tak ako malo byť, čiže veselo... ďakujeme tým, ktoré sa zapojili, ale aj vychovávateľkám.

      

Fotogaléria k tomuto príspevku

Poďakovanie vychovávateľkám

Je čas maturít a skúšok, ale aj čas rozlúčky s dievčatami, ktoré ukončili svoje štúdia. Krásne sme sa rozlúčili aj so Zuzkou, ktorá úspešne zmaturovala a za čas prežitý v našom internáte (cca 5 rokov) sme si vyslúžili takúto krásnu tortu. A bola výborná. Zuzka vďaka za Teba, za tvoj čas u nás, za všetko dobro, ktoré cez Teba k nám prišlo. Boh nech Ti žehná.

        

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

PODMIENKY prihlasovania do školského internátu na šk.rok 2016/2017

Je otvorená možnosť ubytovania v školskom internáte na školský rok 2016/2017.

Prihlasovať sa môžete od 15.04. 2016 do 30.06.2016.  

Prihlášky si môžete stiahnuť TU

Úplne vyplnenú prihlášku, posielajte na adresu:  SZŠ sv. Alžbety, Mäsiarska 25, 040 01 Košice.

Odpovede budeme priebežne posielať do 30.06.2016. 

Carcassonne - spoločenská hra

A chytila nás za srdce ďalšia spoločenská hra Carcassonne. S troma rozšireniami sme si ju zahrali spolu s hosťom pátrom Matúšom OP, ktorý nás zároveň učil pravidla. Počas hry sme si precvičii naše strategické myslenie a určite bolo kopec zábavy. Ďakujeme p. Matúšovi OP a dievčatám za krásny zábavný čas.

               

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Utorkové chvály
 
Pokračujeme v našich utorkových chválach s Dominikou Gurbaľovou. Po modlitbe chvál, nám vychovávateľka Veronika priblížila v prednáške o sebapreklínaní, aký neblahý vpylv majú slová, ktoré hovoríme o sebe napr. " že sa nám to nedarí, že to nedáme, že to neviem, a pod. a ako je možné zmeniť svoje myšlienky a slová vyslovené nad sebou samým podľa slov Sv. Písma. Ďakujeme za čas chvál a dobrého slova do nášho života.
          
Tvorivý čas v internáte

Skončil veľkonočný čas a pre nás aj veľkonočná výzdoba. A teda je potrebné vymyslieť niečo uiné. A tak voľba padla na motýliky... tak sme sa dali na výrobu krásnych motýlikov... a zase bude u nás krásne a veselo.

           

Fotogaléria k tomuto príspevku

Pozorovanie planety Merkúr

Dnes medzi 13,00 a 17,00 hodinou bolo možné pozorovať prechod planéty Merkur pred disk Slnka. Technické múzeum malo otvorený vstup a pripravené ďalekohľady s filtrom na toto vesmírne divadlo. Bolo to síce náročné, ale nakoniec sa nám planétu Merkur podarilo zahliadnuť na pozadí Slnka. Nuž veru kto zaváhal má ďalšiu šancu o 13-17 rokov.

           

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Absolventský koncert v Konzervatóriu na Timonovej

Pozvanie od Kristínky Verčimákovej a Nikoly Kipikašovej na ich absolventský koncert sme privítali s radosťou. Po 6- tich rokov štúdia, konečne záver. V koncertnej sále Konzervatória sme si vypočuli krásne klavírne prehrávky od Veroniky a flautové prehrávky od Nikoly. Dievčatá boli ste skvelé. ĎAKUJEME.

             

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Rozlúčkový večer pre maturantky a končiace štúdium 

A prišlo to, ako každý rok. Aj tento rok sme sa chceli rozlúčiť s dievčatami, ktoré končia svoj pobyt v našom internáte. Internátna rada im pripravila malý kultúrny program , husličky, básničku a tiež spomienkové fotočky. Ach jaj 4 roky zbehli ako voda. Dievčata ĎAKUJEME, za to že ste medzi nami, že ste nás obohatili svojou prítomnosťou a za všetko dobro od Vás. Budete chýbať, ale budete tu mať vždy svoje miesto... 

          smile – emotikomáme Vás radi...       

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Verejný koncert v Dome umenia

Našimi dievčatami z Konzervatória sme boli pozvané na ich verejný koncert. Samozrejme že sme veľmi radi prijali pozvanie. A tak sme si mohli vypočuť skladbu od Čajkovského v podaní našej Kateryny SHAPRAN a tiež skladbu od Saint Saensa v podaní Kristíny Sčecinovej a Lenky Pollákovej. Ďakujeme.

         

Fotogaléria k tomuto príspevku

Návšteva Planetária v technickom múzeu 

V rámci spomienky na Deň Zeme sme sa rozhodli pripomenúť si ho tým, že sa pozrieme na krásu sveta z pohľadu vesmíru. Zistili sme že naša planéta / naša zem je to najkrajšie v celom vesmíre.

       

Fotogaleria k tomuto príspevku.

Modlitba chvál s hosťom

Každý utorok mávame v kaplnke modlitby chvál. Tento utorok (12.4.2016) sme si pozvali medzi nás, špeciálneho hosťa Dominiku Gurbaľovú. Dominika je pesničkárka, skladateľka, ktorá sa venuje štýlu gospel hudby, jej pesničky často znejú aj v étery rádia a na rôznych stretnutiach pre mladých. V rámci modlitby chvál zaznelo aj svedectvo z jej života. Ďakujeme Bohu za tento vzácny čas so vzácnym človiečikom.

                

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

VINTAGE - technika v internáte

Znova na pulze s dobou sme sa pustili do v dnešnej dobe tak obľúbenej techniy VINTAGE. Okrem toho že sme vyrobili pekné svietniky, využili sme staré a nepotrebné materiály. Tak trochu sme recyklovali. Ďakujeme cšetkým šikovniciam. Určite naša práca poteší všetkých obdarovaných a bude ich veru neúrečkom... 

          

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

smile – emotikon
Godzone mission v internáte

Vo veľkonočnom období sme sa v modlitbe chvál stretli na Godzone mission, pre náš internát. Svedectvá, modlitby príhovoru a piesne povzbudili všetkých nás, byť živým svedectvom Zmŕtvychvstalého Krista, všade tam kde žijeme. ĎAKUJEME GODZONE mission a nech Vám Boh žehná vo vašej službe.

              

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Deň počatého dieťaťa - 25. marec - 4. apríl

Tento rok deň počatého dieťaťa sme slávili trocha inak. Kedže 25. marec padol tento rok na veľký piatok, sviatok sa preložil na apríl v čase veľkej noci. Namiesto bielych stužiek, dlhoročný symbol tohto dňa, sme sa zapojili do rozdávania mafiniek. Všetkým okolo sme spolu s organizátormi chceli pripomenúť, že každý z nás môže sláviť nie len narodeniny, ale aj POČATINY... rozdalo sa 1200 mafiniek a veru bol to veľmi pekný čas. Ďakujeme za krásnu akciu

         

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Krížová cesta v rámci pôstu

V rámci pôstu sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu. Modlitbu viedol p. kaplán Peter, po sv. omši. Dievčatá sa striedali pri nosení sv. kríža. Modlitba mala tému papier - a chcela nám pripomenúť, že sa často cítime ako pokrčený, čo ohorený, alebo popísaný papier..Ďakujeme všetkým organizátorom aj zúčatneným.

       

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Veľkonočná výzdova v internáte

Pred Veľkou nocou, bolo u nás dosť pracovne, vymýšľali sme a tvorili. Veľknočnú výzdobu, darčekové taštičky pre našich hostí, a samozrejme nemohli chýbať maľované vajíčka, alebo rôzne techniky na veľkonočné vajúčka, tiež sme pokračovali vo vyšívaní yeľkonočných pozdravov. Ďakujeme všetkým, ktoré sa zapojili, bolo nám naozaj veselo. 

          

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Verejný koncert Konzervatória

Zúčastnili sme sa verejného koncertu, ktorý organizovala škola Konzervatória na Timonovej. Našou účasťou sme chceli podporiť našu Benediktu Sabatulovú (Bene), ktorá bola jedna z účinkujúcich. Bene, vďaka za krásny zážitok a pekný čas vo Filharmónii.

              

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Celonočné čítanie zo Svätého Písma

2. ročník celonočného čítania z Biblie, v našom prípade ide o čítanie z Nového zákona. Povzbudené minuloročnými zážitkami z celonočného čítania, sme sa aj tento školský rok zapojili do tejto krásnej aktivitky. Spoločne sme za 9,5 hodín (t.j. 570 minút) stihli prečítať Skutky apoštolov a listy až po pár kapitol Zjavenia apoštola Jána. Nech Boh žehná všetkým čo čítali aj tým čo prišli počúvať...

               

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Kreatívny krúžok - darčekové taštičky

Rozhodli sme sa použiť staré nepotrebné kalendáre z minulého roka a z iných dávnych rokov a podľa šikovného návodu pod vedením vychovávateľky Veroniky sme vyrobili krásne darčekové taštičky s námetom prírody... ak náhodou máte zbytočné kalendáre a neviete čo s nimi.. my určite vieme... prineste recyklujeme.. smile – emotikon

                                             

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

ŠD - balet Spiaca krásavica

A tak sme sa vybrali za kultúrou k susedom. ŠD nám v jednu marcovu stredu ponúklo baletné prepracovanie rozprávky šípková Ruženka. Spolu s vychovávateľkami Ankou a Betkou sme prežili krásny kultúrny večer. Ďakujeme. 

             

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Veľkonočné pozdravy - výroba

Pustili sme sa do vyšívania veľkonočných pozdravov. Verné tradícii tohto školského roka, a to vyšívaným pozdravom k sviatkom... Jeden z tvorivých večerov v internáte, kde iné vyrábali mydielka, tie druhé zasa šikovne vyšívali.. Ďakujeme všetkým dobrovoľníčkam...

            

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Kreatívny krúžok - darčekové mydielka

Náš kreatívny krúžok nazáhaľa a pustil sa do ďalšej krásnej a užitočnej aktivitky - výroba domácich mydiel. A veru pod vedením Evky Nemcovej nám to išlo od ruky. A ešte v ten deň sme jedno z našich mydielok darovali nášmu hosťovi. smile – emotikon Ani nie o týždeň sme pokračovali vo výrobe mydielok na darovanie. Jednou z motivácie bolo, vyrobiť si vlastné mydielko pre najbližších. Rôzne vône, rôzne tvary a rôzne farby nás inšpirovali k ďalším experimentom. Vychovávateľka Anka mydielka krásne balila. V našom nadšení nás prišli povzbudiť aj sestry uršulínky, ktorým sa mydielka tak páčili, že si každá jedno aj kúpila. Ďakujeme všetkým šikovniciam... 

                    

Fotogaléria k tomuto príspevku I.

Fotogaléria k tomuto príspevku II.

smile – emotikon
Paliatívna starostlivosť

Na vysvetlenie čo je paliatívna starostlivosť a či sa týka len starých ľudí sme si zavolali odborníčku v tejto téme sr. Zuzanu z rehole vykupiteliek. Priblížila nám čo všetko obnáša, ale hlavne nám pripomenula že chroba človeka robí, po mnohých stránkach odkazaného na iných a preto by sme nikdy nemali strácať záujem o chorých v našej blízkosti a pomáhať im ako nám sily stačia. VEĽKÁ VĎAKA sr. Zuzane za krásnu hodinku s nami. 

                

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Volejbalový turnaj v rámci internátu

Druhý ročník volejbalového turnaja v rámci hesla: " v zdravom tele, zdravý duch", sme organizovali aj v tomto školskom roku. Medzi sebou sa postavil tím zo SZŠ sv. Alžbety na čele s Kikou a Konzervatórium s dievčatami z iných škôl. Cca asi za hodinku sme zvládli 3 zápasy po 15 bodov. Výsledky:
1. miesto – tím SZŠ sv. Alžbety – Tím Krista /Kristy
2. miesto – tím Konke X
Oranizátorom ĎAKUJEME a športovkyňam BLAHOŽELÁME...

               

Fotogaléria k príspevku.

Valentínsky nechtový dizajn

Pred prázdninami a sv. Valentínom, úprava nechtov. Samozrejme v duchu prichádzajúceho sviatku sv. Valentína.. srdiečka nemôžu chýbať. 

        

Fotogaléria k tomuto príspevku
smile – emotikon  

Pôstne cvičnie a zapojenie sa do modlitieb za Voľby

Naše pôstné cvičenie v internáte... pripojte sa k nám..

     

        Prečítať Nový zákon za 40 dní                                                 ... vždy o 21,00 sa stretnúť na modlitbe za Voľby

Ubongo - spoločenská hra pred jarnými prázdninami
 
A trocha voľného času, sme využili aj ponamáhaním si mozgových závitov trocha inak. V hre ubongo, vedieť poskladať všetky dieliky tak, aby sedeli do danej mriežky za 30 sekúnd, no veru, žiadna sranda. Ale sme šikovné..
             
Popolcová streda v internáte

Začali sme pôstne obdobie prijatím popola ako znak pokánia. O. Peter nám v príhovore priblížil skutky pokánia: pôst, modlitbu, čítanie knihy, cvičenie sa v nejakej čnosti. Nuž veru, máme z čoho vyberať na hlbšie prežitie pôstu. Tak nám držte palce..

         

Fotogaléria k príspevku

Prednáška na tému "Sebaprijatie II. časť " 

Znovu sme sa po dvoch mesiacoch stretli so Slávkou Filipiakovou, ktorá pokračovala v prednáške o Sebaprijatí. Jediný, ktorý má tzv. "návod na naše použitie", ktorý nám úplne dokonale rozumie, je náš Stvoriteľ, Boh Otec.. On nás stvoril úplne originálne, a preto sa nesmieme porovnávať. V duchu takýchto myšlienok sa niesol celý čas. Dievčatá odchádzali znovu povzbudené a s novými podnetmi na spracúvanie.

         

Fotogaléria k tomuto príspevku

Svätoblažejské požehnanie

Každú stredu máme v internáte sv. omšu a 3. februára na sv. Blažeja, bola akurát streda, nuž tak okrem všetkých Božích darov, ktoré môžeme získať, sme dostali aj svätoblažejské požehnanie hrdla. Podľa dlhoročnej tradície cirkvi na príhovor sv. Blažeja je možné získať uzdravenie z chorôb hrdla. Ďakujeme o. Marekovi, že nám sprostredkoval tento cenný dar a tešíme sa na vykynoženie chorôb z nášho internátu.

         

Fotogaléria k príspevkusmile – emotiko   

Fašiangy v internáte - spoločenská hra "Party alias"

Tento rok sme sa rozhodli prežiť fašiangy v rámci spoločenských hier. Prvá cena priepustka do polnoci prilákala 3 teami po 4 dievčatá, aby si zmerali sily v šikovnosti hľadať synonymá na slovíčka, alebo správne ukázať povolanie, či zviera, alebo vytvoriť rým . Okrem úžasnej zábavy sme si určite cibrili rozum a veru mozgové závity išli na viac ako 100 % smile – emotikon Vďaka zúčastneným. A blahoželáme výhercom.

      

Fotogaléria k príspevku 1. časť

Fotogaléria k príspevku 2. časť 

Misionári z Ukrajiny

Mimoriadne stretnutie s misionármi z Ukrajiny - Donecka. Sestra z rádu Nepoškvrneného srdca Panny Márie, hovorila o živote mnohých vojnou skúšaných, v časti Donecko. Okrem materiálnej pomoci, najviac potrebujú duchovnú pomoc. A vojenský kaplán, ktorý sa zúčastnil v prvej línii vojny v Donecku, svedčil a veľkých Božích činoch a záchrane ľudí, ktorí sa zverili pod Božiu ochranu. Na konci stretnutia sme si uctili relikvie bl. Jozafáty zakladateľky sestier nepoškvrneného srdca Panny Márie. Ďakujeme za silné svedectvo viery, napriek veľkej bolesti. 

       

Fotogaléria k príspevku

Slávenie sviatku sv. Angely so sestrami uršulínkami

27. januára sme prijali pozvanie našich sestričiek na oslavu ich zakladateľky sv. Angely. Stretli sme sa v kaplnke, kde sme spolu slávili sv. omšu. Pri ktorej nám sestra Jana predstavila život sv. Angely Merici. Po sv. omši sme si mohli uctiť relikvie sv. Angely a nasledovalo malé agapé. Fajnové koláčiky.Ďakujem sestrám za krásny a požehnaný večer.

       

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Posviacka izieb v internáte

Trojkráľová posviacka izieb v internáte nechýbala ani tento rok. Po sv. omši, sa o. Peter, sestry uršulínky a dievčatá vybrali z izby do izby, aby do každej izby priniesli požehnanie, pokoj a Božiu prítomnosť. Určite sa dievčatám aj lepšie učilo, po toľkom požehnaní. Ďakujeme o. Petrovi a sestrám za ich službu pre nás. 

 

 

       

 

   

Fotogaléria k tomuto príspevku

 

Vianočná kapustnica a burza

Nemohla chýbať ani na našom internáte. Vychovavateľky za pomoci dievčat z internátnej rady, pripravili všetko potrebné na sviatočný večer. Vychovávateľka Anka, rozdávala kapustnicu, dievčatá sa mohli ponúknuť aj oblátkami s medom. Medzitým si mohli niečo pekné vybrať vo vianočnej burze a tak podporiť šikovné dievčatá, prípadne dostať nový typ na darček. Na koniec všetkého nám krásne zahrali naše prváčky huslistky... Všetkým ďakujeme za prípravu, zapojenie sa a prajeme krásne požehnané Vianoce.

                     

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Vianočná výzdoba v internáte

Medovníčky a sušené ovocíčko, sme si pripravili na šnúrky a vyzdobili sme si nimi internát a vianočné stromčeky na chodbách internátu... aby sme pocítili, že Vianoce sa blížia.

           

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Vianočná pošta - alebo,  ako sa obdariť...

VIANOČNÁ POŠTA - pre všetky dievčatá z internátu. 
KDE? na 1. poschodí pri kríži
PREČO? aby sme sa obdarovali pekným, malým povzbudzujúcim slovíčkom.
Každá izba tam más voju obálku a do nej môžete vložiť par pekných a dobrých slov pre dievčata tam bývajúce.

ROZDÁVAŤ SA BUDE - na kapustnici 14.12. po 20,00 hod. 

Medovníky - výroba a pečenie

A tak sme sa rozhodli, že tento rok si vyzdobíme stromček vianočnými medovníčkami, sušeným ovocím a mašličkami Pustili sme sa do pečenia a veru bolo to zábavy, ale aj krásna robotka po nás ostala. Fajnové medovníčky, pripravené na zdobenie.

                

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Posedenie pri čajíku na tému Advent

V adventnom období sa modlíme pri adventných vencoch modlitbu Anjel Pána. Ale často je to tak, že sa modlíme síce čo treba, ale niekedy nerozumieme tomu, čo sa modlíme. Pozvali sme preto p. Matúša, dominikána, aby nám priblížil podstatu adventu. A tak v príjemnej atmosfére obývačky, pri čajíku s mandarínkou... sme sa dozvedeli veľa zaujimavostí. P. Matúšovi ĎAKUJEME.

            

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Vianočné pozdravy - Kreatívny svet na internáte

Každý rok pripravujeme pre SZŠ sv. Alžbety vianočné pozdravy. Tento rok sme sa rozhodli pre vyšívanie. Zo začiatku to vyzeralo dosť náročne a že to možno ani nebudeme vedieť, ale prebudila sa v nás ženská šikovnosť a my sme spolu za dva týždne vyšili 60 ks krásnych vianočných pozdravov. Ďakujeme všetkým šikovným dievčatám, ktoré sa nedali odradiť náročnosťou. 

         

Fotogaléria k tomuto príspevku.         

Prednáška o sebaprijatí
 
Večný problém nás žien, ako vyzerám, čo s tými mojími vlasmi a pod... Pozvali sme k nám na prednášku p. Slávku, so službou vnútorného uzdravenia, aby svojimi znalosťami pomohla dievčatám s ich hodnotením seba samej. Veľmi vydarené stretnutie bude mať svoje pokračovanie v januári. už teratz sa naň tešíme. A Ďakujeme p. Slávke za jej ochotu podeliť sa s nami. 
 
                
 
Prezent pre SZŠ sv. Alžbety na DOD

Boli sme oslovené, SZŠ sv. Alžbety, či by sme pre nich na DOD nevyrobili niečo milé, pekné , malé a s myšlienkou... a tak sme zo zdravotných paličiek vyrobili domčeky s myšlienkou. V celku sa nám vydarili. Ďakujeme všetkým, za pomoc pri ich výrobe... nech slúžia. 

                

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Advent - príprava adventných vencov
 
Aj na našom internáte začalo adventné obdobie. V nedeľu sme si vyrobili adventné vence na každé poschodie. V stredu nám ich náš p. kaplán Peter požehnal a každý deň sa pri nich modlíme modlitbu Anjel Pána. Vždy na inom poschodí. Takto si pripomíname prečo je dôležité sa na vianoce pripraviť aj modlitbou. 
       
 
Odpustová slávnosť našej patrónky sv. Alžbety

17. november je okrem dňa študenstva aj deň sv. Alžbety, našej patrónky. Pozvali sme si p. kaplána Petra Jana, ako slávnostného kazateľa, aby spolu s nami slávil tento sviatok. Pripravili sme niečo na agapé, internátna kapelka si pripravila pekné spevy a odpust mohol začať. Ďakujeme p. kaplánovi za krásny príhovor v rámci sv.omše a za vytvorenie skvelej atmosféry. Všetkým ďakujeme za účať a zvlášť tým, ktorí sa pričinili aj pomocnou rukou.

          

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Projekt Samaritán - dobrovoľníctvo v Krízovom centre

V rámci osláv sv. Alžbety a jej svedectva života - pomáhať chudobným sme sa zapojili do projektu Samaritán v spoluprácis UPC sv. Košických mučeníkov v Košiciach. Naša dobrovoľnícka samaritánska pomoc spočívala v pripravení workshopov pre deti Krízového centra na deň sv. Alžbety. Od 9,00 - 12,00 hod. sme sa deťom venovali v 5 - tich workshopoch. Náš internát zabezpečoval tvorivé a tanečné workshopy. Prežili sme krásny dník, ktorí obohatil nie len deti ale možno ešte viac nás... Ďakujem všetkým dobrovoľníčkam... Nech nám sv. Alžbeta vyprosí dobrotivé a milosrdné srdce. 

            

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Voľné chvíle v internáte ...

Počas voľných chvíľ, sa snažíme o všeličo. :-) Napríklad si skrášliť internátnu chodbu fotkami z našich aktivít a tak si pripomenúť spoločné chvíle. Alebo pomáhať vychovávateľkam hoci aj v evidencii kníh do internátnej knižnice. A veru, je čo robiť... a tak ďakujeme naším šarmantným pomocníčkam. 

             

Fotogaléria k tomuto príspevku

Modlitba Taize v seminárnom kostole

Nedeľňajší večer sme sa rozhodli prežiť v atosfére modlitieb Taize v seminárnom kostole. Okrem nádhernej atmosféry, povzbudzujúcich slov cez piesne, modlitby a sv. písmo sme svojou účasťou podporili aj Katerynu Shapran, ktorá svojou hrou na organ sprevádzala tieto modlitby. 

     

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Stretnutie s misionárkou z Ukrajiny

Každoročne sa zapájame do celonárodnej zbierky "Boj proti hladu", ktorú organizujú sestry vincentky. Pozvali sme si medzi seba misionárku z Ukrajiny, aby nám porozprávala, kde tieto vyzbierané peniaze idú, pre koho sú. A veru, bolo úžasne sledovať koľko ľudí trpí núdzou a chudobou, ako ich sesty vyhľadávajú a ako sa im snažia pomôcť. Ďakujeme za ich prácu aj prítomnosť medzi nami.

             

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Kreatívny krúžok sa realizuje :-)

Naša obľúbená kreatívna činnosť maľovanie na sklo... tentokrát sme dorobili zkadieľka s myšlienkami a svietničky. Tieto naše kreatívne vecičky, pôjdu na prezentáciu internátu v rámci súťaže Alžbetina ruža. Všetkým dievčatám, čo prišli kreatívne tvoriť ĎAKUJEME... A prišiel deň "D" a my sme mohli predstaviť naše kreatívne dielka širokej verejnosti v rámci súťaže Alžbetina ruža. Okrem výstavy, prebehol aj predaj... a veru celkom úspešný. Krásne pobalené výrobky upútali rôznych ľudí a tí nás podporili aj finančne. ĎAKUJEME všetkým za balenie, predaj a prezentáciu internátu... SUPER !!!  

           

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Internátna kapela pri príprave na Alžbetinu ružu

Naša internátna kapelka dostala veľkú česť sprevádzať otváraciu sv. omšu na súťaž Alžbetina ruža. Nebolo to jednoduché, nájsť čas, ale nakoniec na službu Bohu a ľudom sa čas vždy nájde... smile – emotikon Spolu s p. prof. Bartkom a vychovávateľkou Veronikou sme nacvičili krásne piesne.Vďaka. Okrem nástrojov naša dievčatá z internátu pomohli aj spevom... Bol to krásny duchovný zážitok.

           

Fotogaléria k tomuto príspevku.

Vyslobodený z drog

Tento týždeň začal stretnutím s Peťom Liptákom, ktorý k nám prišiel už druhý krát svedčiť o zázračnom vyslobodení z drog, vďaka Božej moci. Tento krát sme sa streti v kaplnke a pri nohách nášho Pána, sme počúvali svedectvo a piesňami chválili Božiu múdrosť a moc, ktorá pôsobí v našich životoch. Peťo ĎAKUJEME smile – emotikon aj všetkým ktorí prišli slúžiť spevom, či modlitbou, ale aj všetkým čo prišli chváliť Pána ...

           

Fotgaléria k tomuto príspevku. 

Ceny pre víťazov súťaže Alžbetina ruža

Každý rok pripravujeme ceny na spevácku súťaž Alžbetina ruža. Tento rok sme prirpavovali svietničky, ktoré sme vymaľovali ružičkami a jemne dozdobili. Teší nás tešiť súťažiacich krásnou "handmade" vecičkou z našej internátnej dielne. Ďakujeme Valentíne a Evke za nápad s ružičkou a všetkým, ktorí pridali ruku k dielu.

                

Fotogaléria k tomuto príspevku

Modlitbová vigília za život v Košiciach

Každoročne sa zapájame do aktivít ktoré organizuje Fórum života, predajom sviečka za nenarodené deti a iných aktivít. Tento rok sme podporili modlitbovú vigíliu za život, účasťou na sv.omši za život. Chceli sme prispieť svojou účasťou a hlavne modlitbami za každé nenarodené dieťa, aby sa mohlo narodiť. ďakujeme spoločenstvu deti sv. Alžbety za za všetku organizáciu. 

      

Vysokoškolský odpust s Jánom Pavlom II. 

Aj tento rok sme sa pridali k nášmu vysokoškolskému spoločenstvu a slávili sme s ním odpust ku cti sv. Jána Pavla II. Okrem fajnových dobrôt sme sa tešili z nášho hosťa o. Mareka Forgáča a stretli sa, aby sme zdieľali všetky dobré dary, ktorými nás všetkých Boh obdaril. 

             

Fotogaléria k tomuto príspevku

Imatrikulácia prváčok a nových ubytovaných

Prvá aktivita školskej rady internátu bola imatrikulácia. A veru chválime smile – emotikonJednoduchý,ale pekný program - predstavenie prváčok a nových ubytovaných dievčat, súťaže pre nové ubytované a nakoniec šerpou prijaté do nášho internatného spoločenstva ukončili pekný neskorý večer. ĎAKUJEME a VITAJTE.. smile – emotikon

         

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Modlitba TAIZE
 
Hudobný krúžok si pripravil pre nás modlitbu Taize. Okrem hudobnej prípravy a modlitieb, sme si urobili aj Taize atmosféru v kaplnke. Zohnali sme si Taize kríž, látku a veľa, veľa sviečok... Úmysel modlitby bol za synodu o rodine, za sv. otca Františka a za pokoj v Európe v rámci migračnej krízy. Veríme, že naše modlitby boli vypočuté a prijaté... 
 
        

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Celonárodná zbierka BOJ PROTI HLADU

Ako dobrovoľníčky sme sa zapojili už po štvrtý rok do celonárodnej zbierky Boj proti hladu, ktorú organizujú sestry vincentky. Zbierka je zameraná na pomoc pre chudobné krajiny. Okrem Hondurasu a Haity súto: Ukrajina, Rumunsko, Rusko a iné... za 4 dni sme vyzbierali 102 €. Všetkým, ktorí prispeli ĎAKUJEME

      

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Modlitby chvál v internáte

Rozbehli sme každý utorok modlitby chvál v kaplnke. Pre všetky tie, ktoré napĺňa modlitba ktorou môžu chváliť Pána za všetko dobro ktoré nám dáva. Pozývame a tešíme sa na každého...

             

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Sväté omše v internáte v šk. roku 2015/2016

V rámci pravidelných aktivít internátu sú sv. omše. V tomto školskom roku budú bývať každú stredu o 19,30 a nový je aj náš kaplán. Namiesto p. kaplána Mareka Forgáča, nás tento rok bude sprevádzať o. Peter Kuriško. Tešíme sa na spoločne strávený čas. 

          

Pochod za život v Bratislave

A nenechali sme sa odradiť dialkou a zúčastnili sme sa nádhernej akcie POCHODU ZA ŽIVOT... dve z nás boli ako dobrovoľníčky, ostatné ako účastníčky.. Vždy chceme dvihnúť svoj hlas za každé počaté dieťať a chrániť život od počatia až po smrť...

           

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

 

Príprava na Národný pochod za život - Transparent a koncert za život

Naša príprava na Národný pochod za život, okrem modlitieb za všetkých učástnikov a organizatórov Pochodu bola aj v tom, že sme vyrobili pre našu školu transparent... za veľkej pomoci dievčat zo ŠUV-ky Valentíne a Evke, sa nám podaril veľmi pekný kúsok. Prezentovali sme ho nie len na národnom pochode za život, ale aj na školskej sv. omši.  V týždni pred národným pochodom za život sme sa zúčastnili aj koncertu za život v dominikánskom centre Veritas. Koncert sa niesol v duchu piesní za život v podaní skupín Kerygma, Milenky band a Poetica musica. 

          

Fotogaléria k tomuto príspevku. 

Nový príspevok na e-mail
Meno
e-mail
text
Odpíšte číslo