Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety  v Košiciach

Duchovná správa školskom internáte 

V našom internáte pri Strednej zdravotníckej škole sv. Alžbety v Košiciach sa realizuje výchovno – vzdelávací proces v duchu kresťanských katolíckych zásad a tradícií.

Každá ubytovaná má právo vyznávať svoje náboženské presvedčenie, ale má tiež povinnosť rešpektovať náboženské presvedčenie spolubývajúcich, pokiaľ náboženské úkony nie sú v rozpore s mravnosťou a neohrozujú zdravie a bezpečnosť spolubývajúcich.

Každá má možnosť denne sa zúčastniť na sv. omši, na spoločnej modlitbe sestier uršulínok, v ktorých budove sa školský internát nachádza, aktívne sa zapájať do hnutí mladých veriacich.

Odpustovú svätú omšu na našom internáte slávime k patrónke SZŠ sv. Alžbety a nášho školského internátu sv. Alžbety Uhorskej dňa 17.11.

Duchovnú formáciu zabezpečuje kaplán SZŠ sv. Alžbety. 

Týždenný plán duchovných aktivít na šk. r. 2020/2021

Jednotlivé modlitby sa uskutočňujú v kaplnke sv. Angely, ktorá sa nachádza na 2. poschodí v budove ŠI

Deň Hodina Názov modlitby
Pondelok  20,15  modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu
Utorok  20,15  modlitbu korunky k Božiemu milosrdenstvu
Streda  19,30  sv. omša  / modlitba chvál
Štvrtok  20,15  modlitba posvätného ruženca
     

 

 

Duchovné aktivity v rámci celého cirkevného roka: 

V rámci duchovnej formácie našich žiačok zabezpečujeme stálu duchovnú formáciu počas celého cirkevného roka:

Mesiac      

Názov aktivity Spolupráca              
Október Mesiac modlitby posvätného ruženca  
  Modlitba misijného ruženca  
  22. 10. - odpustová sv. omša k cti J. Pavla II.  Vysokoškoláci  a UPC
November modlitba za zomrelých - 8 dní v jednotlivých kostoloch a kaplnkách v Košiciach UPC
  17.11 - oslava sviatku patrónky ŠI sv. Alžbety   
December Modlitba pri adventnom venci  - úmysly modlitby z projektu VIANOCE a z MLADÍ ZA RODINU
  6.12. oslava sviatku sv. Mikuláša  
Január Posviacka izieb a priestorov v ŠI v rámci sviatku Troch kráľov UPC Košice
  15.1.- 21.1.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov  
Február 14. 2 Modlitba zaľúbených v rámci sviatku sv. Valentína  
  11. 2.  Modlitba za chorých  v rámci svetového dňa chorých. Lurdská Panna Mária.   
  7.2.-14.2. Modlitba za manželov - v rámci týždňa manželstva.   
Marec Pôstne modlitbové zamyslenia  projekt facebook FORTY FOR YOU
  Modlitba krížovej cesty  
  Modlitba bolestného ruženca  
Apríl Bezprostredná priprava na slávenie sviatku Veľkej noci - veľkonočná sv. spoveď UPC Košice
  Modlitba deviatnika k Božiemu milosrdenstvu  
  Týždeň modlitieb za duchovné povolania Pastorácia povolaní na SK
Máj Modlitba litánii k P. Márii v utorok pred sv. omšou  
  Týždeň modlitieb mladých za mladých Rada mládeže pri KBS
Jún Modlitba litání k Božskému srdcu - mesiac úcty k Božskému srdcu Ježišovmu a k srdcu P. Márie.  

 

 

Nový príspevok na e-mail
Meno
e-mail
text
Odpíšte číslo