Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety  v Košiciach

STRAVOVANIE

  Každá ubytovaná žiačka je povinná stravovať sa v školskej jedálni SZŠ SA (žiačky
  SZŠ sv. Alžbety – obed, večera, žiačky iných stredných škôl – večera). Výdaj obedov
   od: 12,00 - 14,30 hod. 
 
 Odhlásiť zo  stravy:
 - deň vopred od  12,00 do 14,30 h.,
 - u kuchárok pri okienku najneskôr do 8,00 v ten deň, keď nechcete stravu
- telefonicky, Pondelok - Piatok od 7,00 - 15,00 hod.
- SMS správou - Pondelok - Nedeľa od 15,00 
 
PLATBA za stravné sa uhrádza mesačne za daný mesiac vopred najneskôr do 20  dňa v mesiaci. Platba prebieha bezhotovostne - trvalým príkazom, internet banking, vkladom na účet a to: 3357070259/0200. Pri úhrade je potrebné uviesť celé meno, školu.
- Vo výnimočných prípadoch je možné stravu uhradiť priamo u vedúcej  ŠJ.
 
Pri spoločnom stolovaní rešpektuje  zásady slušného správania – je slušne upravená, má vypnutý mobilný telefón, neštuduje, nečíta a nevykrikuje, zbytočne nechodí po jedálni, atď. Každá má právo na pokojné zjedenie svojej porcie.

Večeru začíname o 17:45 spoločnou modlitbou, končíme individuálne.

Ak niektorá nemôže prísť včas na večeru, požiada spolubývajúcu o odloženie jedla do dozičky. Nie je dovolené vynášať taniere zo školskej jedálne!

Kontak na vedúcu školskej jedálne:

Mobil: 0911 400 452 v čase od 7,00 - 15,00 hod.  / SMS po 15, 00 hod.

E- mail: sjszssvalzbety@gmail.com

Tieto kontaky je mož využiť aj na prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Treba napísať celé meno, školu ,dátum a či ide o prihlásenie na stravu, alebo odhlasenie na stravu. 

Cena stravných lístkov od 1. septembra 2019

- žiaci SZŠ sv. Alžbety denné štúdium: 1,20 € (zľava 0,20 € z príspevku RŠ)

- žiaci SZŠ sv. Alžbety  a iných škôl ubytovaní v Školskom internáte:  večera 0,80 €   

  sv. Alžbety z príspevku RŠ)

- žiaci z iných stredných a vysokých škôl: 0,80 €

 

Nový príspevok na e-mail
Meno
e-mail
text
Odpíšte číslo