Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety  v Košiciach

 

Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety

  

- je súčasťou Strednej zdravotníckej školy sv. Alžbety v Košiciach

-je situovaný na troch poschodiach budovy kláštora sestier Uršulínok

-úlohou je zaistiť pre žiačky stredných škôl ubytovanie a vhodné podmienky pre plnenie úloh uložených školou

-cieľom je harmonický rozvoj osobnosti každej žiačky s prihliadnutím na individuálne schopnosti, nadanie, talent a zručnosti

-rozvíjať kresťanské vedomie a cítenie, sociálny a charitatívny rozmer, pomáhať im v osobnom raste, viesť k samostatnosti a zodpovednosti


Fotogaléria neobsahuje žiadne foto...