Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety  v Košiciach

Adresa školského internátu: 

Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety

Hlavná 66

040 01 Košice

Mobil:      0907 669 416

E-mail:      internatalzbeta@gmail.com

 

Riaditeľka školského internátu: 

PhDr. Eva Lakatošová

Mäsiarska 25

040 01 Košice

 

Školská jedáleň pri SZŠ sv. Alžbety - vedúca

Martina Kasterková 

Mobil:  0911 400 452

E-mail: sjszssvalzbety@gmail.com

 

Kancelária SZŠ sv. Alžbety - sekretariát

Tel. číslo:  0907 101 104

E-mail:      szssvalzbety@gmail.com 

Nový príspevok na e-mail
Meno
e-mail
text
Odpíšte číslo