Školský internát pri SZŠ sv. Alžbety  v Košiciach

Žiadosť o prijatie do internátu:

Žiadosť na šk. rok 2021/2022

Školský poriadok školského internátu:

Školský poriadok na šk. r. 2020/2021

Program dňa:

Program dňa na šk.r. 2020/2021

Žiadosť o ukončenie pobytu v školskom internáte: 

Žiadosť o ukončenie pobytu v ŠI

Nový príspevok na e-mail
Meno
e-mail
text
Odpíšte číslo